AKTUALNOSCI

Programu promocji EXPO2020

Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Freego Drink S.A. poprzez udział w realizacji Programu promocji EXPO2020

Freego Drink S.A. realizuje projekt pt. „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Freego Drink S.A. poprzez udział w realizacji Programu promocji EXPO2020.” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej Freego Drink S.A. na rynku Krajów Zatoki Perskiej. Cel będzie realizowany poprzez:

 • Udział w najbardziej znaczących w branży targach zagranicznych,
 • Udział w wyjazdowych misjach gospodarczych,
 • Udział w Polsko - Emirackim Forum Gospodarczym,
 • Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych,
 • Usługę doradczą (ZEA).

 Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 • Targi Gulfood 2022 (ZEA),
 • Wyjazdowa misja gospodarcza towarzysząca EXPO 2020 DUBAI (w ramach której planowany jest udział w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym),
 • Wyjazdowa misja gospodarcza nietowarzysząca targom (Arabia Saudyjska),

Ponadto planowany jest zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na pozaunijny rynek perspektywiczny ZEA oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, w tym koszt:

 • Nabycia obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci katalogów reklamowych, ulotek i wizytówek,
 • Produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę przedsiębiorcy,
 • Nabycie panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki.

 Planowane efekty projektu:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport
 • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych
 • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych

 Okres realizacji projektu od 01/04/2021 do 31/12/2022

 

Wartość projektu ogółem: 220 500,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 220 500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 165 375,00 PLN 

AKTUALNOSCI FIRMY FREEGO DRINK SA